Ideari

La nostra és una empresa creada des de la convicció  que l'administració de finques, en les seves dues àrees fonamentals (Propietat Vertical i Propietat Horitzontal) ha de ser una tasca realitzada amb RIGOR, DISCRECIÓ I ORDRE.

Sense pretendre ser una gran corporació anònima i com a reflexe de la nostra voluntat de transparència, proximitat i compromís personal, hem donat a la nostra empresa una identitat que no és una altra que la dels seus components.

Tot això, unit al TRACTE PERSONAL i una GESTIÓ TRANSPARENT, PROFESSIONAL I SERIOSA, està encaminat a donar el millor servei possible a tots aquells que, més enllà de l'encàrrec professional de gestió de les seves propietats, decideixen fer-nos dipositaris de la seva CONFIANÇA.