Serveis

Propietat Vertical - Gestió de Patrimonis:

Destinat a clients que desitgen que un professional, coneixedor de la legislació arrendatícia i el mercat immobiliari, s'encarregui de la gestió de la seva propietat immobiliària per tal d'obtenir la màxima rendibilitat, sentint-se confiat i protegit.

El nostre objectiu és oferir als nostres clients tots i cada un dels serveis que pugui necessitar en cada moment en relació a les seves propietats, des dels més elementals (puntual liquidació dels lloguers, aplicació d'increments, selecció de llogaters ...) fins, arribat el cas, ocupar-nos de la venda de les seves propietats.

Propietat Horitzontal:

Destinat a Comunitats de Propietaris que volen concentrar tots els temes que afecten la seva finca en un únic interlocutor que es responsabilitzi de la seva gestió.

Una vegada que la Comunitat ha estat donada d'alta a la nostra base de dades, li serà assignada una persona del nostre despatx que vetllarà pel seu bon funcionament de forma personalitzada.

En tots dos casos, la nostra col·laboració amb nombroses empreses industrials i professionals liberals, permeten oferir als nostres administrats una perfecta solució a qualsevol incidència que pugui produir-se.

Tot això amb el màxim rigor, serietat i discreció que mereix la confiança que en nosaltres es diposita en fer-nos encàrrec de l'administració del seu patrimoni immobiliari o Comunitat de Propietaris.